header handjes

Verhoogde belastingvermindering voor giften?

Dossier: Zakelijk en financieel

We vernamen in de pers dat er een verhoogde belastingvermindering zou zijn voor giften aan erkende instellingen. Wat is er van aan?

Zo zouden donateurs, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering krijgen ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. Daarnaast is er het voorstelom de bedragen die recht geven op een belastingvermindering te verhogen van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers. Dit wetsvoorstel wil mensen stimuleren om meer giften te doen.   Bedoeling van deze voorstellen is non-profitorganisaties te steunen, waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis. 
Uit navraag bij de minister van Financiën bleek dat "deze maatregelen inderdaad vervat zijn in een fiscaal wetsontwerp dat echter nog formeel moet goedgekeurd worden in het parlement.  

Er zou hierover een politiek akkoord zijn tussen de 9 politieke partijen maar een formele goedkeuring is er dus nog niet. 

Kan het ietsje meer zijn?

20200629Rekenmachine
De Federatie stelde eerder al voor om een 'onmiddellijke tijdelijke erkenning vanuit Financiën' te verlenen aan alle organisaties die erkend zijn binnen het decreet Sociaal-cultureel werk. Dit zou betekenen dat alle decretaal erkende organisaties een tijdelijke erkenning zouden bekomen van de FOD Financiën om tot bijvoorbeeld eind 2020 giften te kunnen innen die voor de donateur een belastingvermindering opleveren. Deze organisaties hebben overigens per definitie een landelijke werking, want dat is zowel een vereiste in het decreet sociaal-cultureel werk als om een erkenning bij Financiën te krijgen. Die koppeling is dus perfect logisch en legitiem. 

Vandaag kunnen enkel organisaties die door de FOD Financiën expliciet erkend zijn om fiscale attesten voor giften uit te reiken, gebruik maken van dit systeem. Ook in het voorliggende voorstel zouden enkel de al door Financiën erkende organisaties kunnen genieten van het verhoogd fiscaal voordeel. Als men alle getroffen organisaties wil ondersteunen, kan men deze discriminatie - een loutere procedurekwestie - dus beter wegwerken.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien