header handjes

Verrassend veel sociaal-cultureel gehalte in nieuwe lichting bovenlokale projecten

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Half oktober. Minister van Cultuur Jan Jambon besliste recent wie een subsidie krijgt als bovenlokaal cultuurproject. Onder meer het amateur strijkorkest JOWest, Waerbeke, Reveil, Amarant, een Brussels koor en de Gezinsbond krijgen middelen om mee het maatschappelijk verschil te maken.

De geselecteerde projecten gaan vanaf januari 2023 van start. Werken met anderstalige nieuwkomers, focus op het thema LGBTQ+, oog voor de publieke ruimte, participatieve kunsttrajecten voor jongeren met en zonder beperking, omgaan met polarisering, ondersteuning van dj’s, stiltewerkingDe 7e lichting bovenlokale projecten ruikt meer dan ooit naar sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. De minister ondersteunt 24 van de 50 ingediende projecten. Daar heeft hij een budget van 2.736.946 euro voor veil. Een bedrag dat enkel in de allereerste toekenningsronde hoger lag.

Zet in op kleine bedragen

Het aantal ingediende projecten lijkt echter te stagneren: 50 ten aanzien van 52 vorige keer. Ook het rijtje geslaagden blijft steken op 24, 20, 23 en nu opnieuw 24 projecten. Het zijn bovenlokale spelers die komende jaren het beste van zichzelf zullen geven om menselijke impact te genereren of artistieke meerwaarde te creëren. De topbedragen (circa 425.000 en 450.000 euro) zijn gereserveerd voor een collectief van 55 cultuurcentra en de Stad Vilvoorde die intergenerationele ontmoetingsplekken wil opzetten voor (jong) talent, verenigingen en recreatie. Opmerkelijk is de veelheid aan relatief kleine bedragen die deze ronde zijn toekgekend. 8x een bedrag lager dan 50.000 euro en 8x minder dan 100.000 euro. Dit onderbouwt ons pleidooi om ook met microkredieten bovenlokaal potentieel te prikkelen.

Cijfers vergelijken met voorgaande rondes? Dit kan hier.

Groep mansen zaal

Optimalisatie - onze aanbevelingen

Dit pleidooi herhaalde De Federatie opnieuw in haar gesprek met het Departement en Kabinet Cultuur naar aanleiding van de optimalisatie van het bovenlokaal cultuurdecreet. Minister Jambon maakte inmiddels enkele keuzes voor de bijsturing van dit decreet. Onze adviezen in een notendop:
  • Stimuleer ook vrijwilligers of niet-professionele organisaties om hun bovenlokale reikwijdte te verkennen en te laten groeien.
  • Heb oog voor mensen en organisaties uit alle geledingen van de maatschappij. Handle with care en kennis van zaken.
  • Zorg voor gelijkwaardige behandeling van deze kleine dossiers, waar ook in Vlaanderen.
  • Blijf waken over het geheel: waar komt potentieel naar boven, waar onvoldoende? Zijn de criteria en werkwijze op maat van alle sectoren?
Stimuleer ontluikende dynamieken en investeer in bovenlokale groeikansen van bestaande, kleinschalige krachten.
De Federatie

Een vraag over deze beleidsmaterie? Richt je tot Elke.

Volgende deadline is 15 november! OP/TIL helpt je aanvraag graag vooruit.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke