header handjes

Wat is dat met die 'NACE-code'?

Dossier: Zakelijk en financieel

Kom je tussen alle papierwerk soms de vraag tegen ‘Geef je NACE-code'? En krab je dan al fronsend in het haar? Hier een woordje uitleg over deze niet onbelangrijke code, die wel vaker doorslaggevend is of je al dan niet in aanmerking komt voor overheidssteun. 

Wat is een NACE of NACEBEL-code? 

Als onderneming, dus ook als vzw, heb je normaal gezien een NACE-code. Deze code geeft aan welk soort activiteiten je uitoefent. 

“De NACE-code (Nomenclature générale des Activités économiques) is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes.”  (Je vindt de volledige officiële NACEBEL-lijst op de website van Statbel, het Belgische statistiekbureau.) Zo kan er naar je NACE-code gevraagd worden ona te gaan of je in aanmerking komt voor bepaalde steunmaatregelen. 

Code

Hoe vind ik de NACE-code van mijn vzw? 

Bij de oprichting van je vzw moet je de statuten neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zizorgen voor de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad en de nodige inschrijving in de Kruispuntbank (KBO). Bij de inschrijving van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebruiken de ondernemingsloketten de NACE-codes. De ondernemingsloketten kunnen echter moeilijkheden ondervinden bij de keuze van de NACE-code voor specifieke activiteiten. (In dat geval nemen ze contact op met de FOD Economie die hen advies geeft over de te gebruiken codes.) 

Je kan de NACE-code van je vzw online terugvinden via de KBO, KBO Public SearchJe hebt hiervoor het ondernemingsnummer of de correcte naam of het adres van je vzw nodig. Bij "RSZ-activiteiten Nacebelcode" vind je de NACE-code die werd toegekend aan je vzw. 

Hoe kan ik de NACE-code wijzigen? 

Als je merkt dat de NACE-code voor je vzw ontbreekt, onvolledig of niet correct is kan je deze wijzigen via de site van de KBOJe kan dit doen via de elektronische identiteitskaart van de wettelijk vertegenwoordiger. Ook je boekhouder kan deze code wijzigen.   Een correcte NACE-code is belangrijk, want als je vzw andere activiteiten uitoefent dan wat je hebt laten registreren in de KBO, kan je uit de boot vallen voor bepaalde steunmaatregelen op maat van je sector of kan je problemen krijgen met facturen, BTW, enz. 
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien