header handjes

Werken op een snijpunt tussen organisaties. Een handige reflectietool.

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Welke rol kunnen ‘grenswerkers’ opnemen in een samenwerking tussen bv. lokale besturen en andere maatschappelijke actoren? Wie betrokken is in samenwerkingsverbanden bekleedt vaak een bijzondere positie. Welke eigenschappen of factoren helpen je on the spot? Wat zorgt voor stress? CSI Flanders ontwikkelde een instrument voor zelfevaluatie. Interessant materiaal voor netwerkers pur sang.

Scanners and spanners

Sterke mensen op de juiste plek is een uitdaging. Lokale besturen, maar even goed andere netwerkorganisaties, hebben dikwijls ‘grenswerkers’ aan boord. Mensen die oog hebben voor wat gaande is in andere organisaties, die open staan voor opportuniteiten (scanners) en samenwerking tot stand proberen brengen (spanners). Ze opereren op de grens van hun eigen entiteit en die van anderen. Politici, ambtenaren, cultuurwerkers, ondernemers. Allemaal kunnen ze de rol (of aspecten) van verbinder opnemen. CSI Flanders, dat 4 jaar lang onderzoek deed naar de uitdagingen van het middenveld in Vlaanderen, ontwikkelde een instrument voor zelfevaluatie dat toelaat om kritisch te kijken naar de omstandigheden waarin samenwerkingen tot stand komen. Het laat toe om bewust te kijken naar de positie van ‘grenswerkers’. Wat is hun rol? Welke factoren (persoonlijke eigenschappen maar ook organisatiekenmerken) hebben impact op hun werk?

4 modellen

Verder onderscheiden de onderzoekers 4 modellen. 4 types grenswerkers die bepaalde competenties en valkuilen omvatten. Het gaat over de 'oplossers', 'bruggenbouwers', 'tussenpersonen' en 'vernieuwers'. Netwerkorganisaties worden wel eens dé organisaties van de toekomst genoemd. Niet voor de hand liggend, maar wél lonend. Deze – soms theoretische tekst – biedt handvaten om tot eigen inzichten te komen of bijvoorbeeld aanwervingen mee vorm te geven. Een kans ook om je eigen organisatie even tegen het licht te houden.
20191217event hal mensen

Download hier 'Instrument voor zelfevaluatie: grenswerkers in lokale besturen'. Ook relevant voor grenswerkers in andere organisaties.


En in Gent: verhouding middenveld en overheid

Stad Gent wilde wel eens onderzoeken hoe de verhouding tussen de lokale overheid en het middenveld beter georganiseerd kan worden. Een groot praktijkonderzoek vloeide hieruit voort. Van mei 2020 tot en met februari 2021 liet Stad Gent een participatief onderzoek uitvoeren. De resultaten zijn intussen gekend en raadpleegbaar. Uiteindelijk doel? Op een transparante manier tot een gedragen visie komen over de samenwerking tussen lokaal bestuur en het middenveld enerzijds en het middenveld onderling anderzijds. Op basis van die visie wil Gent de samenwerking verbeteren en versterken. Rond 6 werven gaat de stad effectief verder aan de slag. Ook deze studie scherpt verdere gedachten aan…
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke