header handjes

Lancering van 'Working in the Arts' – onlinedienst voor de amateurkunstenvergoeding

Dossier: Van KVR naar amateurkunstenvergoeding

We kondigden reeds aan dat vanaf 1 januari 2024 de nieuwe amateurkunstenvergoeding (AKV) de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) vervangt. Sinds 4 december 2023 staat het registratieplatform voor onder andere die AKV online: workinginthearts.be. Deze website verzamelt de nodige informatie over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstwerker én geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de nieuwe amateurkunstenvergoeding (AKV). Bovendien zullen zowel opdrachtgevers als uitvoerders zich moeten registreren in de onlinedienst van workinginthearts.be vooraleer gebruik te kunnen maken van de AKV.

Muzikant c soundtrap unsplash

(c) Soundtrap - Unsplash

Wie kan de amateurkunstenvergoeding gebruiken?

Wie sporadisch een kleinschalige artistieke prestatie in opdracht uitvoert, kan daarvoor vergoed worden via de amateurkunstenvergoeding. Deze AKV kan zowel in het amateurkunstencircuit als in de professionele kunsten gebruikt worden, maar de vergoeding is op maat van beginnende kunstenaars of artiesten die slechts af en toe een artistieke prestatie uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een muzikant die optreedt op vraag van een vereniging, jeugdhuis of horecazaak; een beginnend beeldend kunstenaar of dichter die werkt in opdracht van een kunsthuis of een lokaal bestuur; een professioneel acteur die meewerkt aan een voorstelling van een dans- of theatergezelschap in het amateurkunstencircuit; enzovoort. De AKV geldt enkel voor artistieke opdrachten in het domein van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, choreografie, het theater of het beeldverhaal. Technisch-artistieke en artistiek-ondersteunende activiteiten zijn uitgesloten.

Voorwaarden AKV voor de uitvoerder in

  • Je krijgt een vergoeding van maximaal € 77,22 per dag en per opdrachtgever voor je werk.
  • Een verplaatsingsvergoeding van maximaal € 22,06 per dag wordt aanvaard (op basis van reële kosten).
  • Je mag maximaal 30 dagen per jaar artistieke prestaties leveren, en maximaal 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever.

Voorwaarden AKV voor de opdrachtgever

  • Je bent verantwoordelijk voor de aangifte van de prestaties van de kunstenaar. Geef die aan voordat de activiteit begint.
  • Als je meer dan € 551,56 amateurkunstenvergoedingen betaalt op een kalenderjaar (alle kunstenaars samen), betaal je 5% sociale bijdrage.
  • Betaal je meer dan 100 dagvergoedingen AKV uit per kalenderjaar, dan zal je dat moeten melden via het online platform.

Voer je op geregelde basis artistieke opdrachten uit, of wens je hogere vergoedingen die je onkosten overstijgen?
Bekijk dan zeker op workinginthearts.be/nl/professioneel de mogelijkheden die je hebt als semi-professioneel kunstwerker via het nieuwe kunstwerkattest of ga te rade bij Cultuurloket voor andere vergoedingsmogelijkheden die beter aansluiten bij je situatie. Ook de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties kunnen je mogelijks adviseren.

Hoe werkt de online registratie?

Wil je gebruik maken van de nieuwe amateurkunstenvergoeding? Dan moet je je eerst registreren op workinginthearts.be. Deze registratie vervangt de vroegere ‘kunstenaarskaart’ die toegang gaf tot de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR). Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever registreren zich eenmalig op het platform. Wanneer een prestatie is afgesproken, geeft de opdrachtgever de activiteit aan op de onlinedienst van workinginthearts.be. Deze aangifte moet gebeuren vóór de datum van de activiteit. Eventuele aanpassingen of annulatie zijn slechts mogelijk tot middernacht op de afgesproken dag.
De onlinedienst bundelt de registraties zodat je de nodige informatie kunt raadplegen, zoals het aantal gepresteerde dagen door de uitvoerder of het opgebouwde bedrag aan AKV-vergoedingen door de opdrachtgever. Zo kun je elk moment checken of je nog aan de voorwaarden voldoet.

Veel gestelde vragen

Heb je op 1 januari 2024 nog een geldige kunstenaarskaart voor de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars? Dan word je automatisch geregistreerd in de onlinedienst van Working in the Arts. Heb je geen geldige kunstenaarskaart meer? Dan moet je je online registreren in de online dienst van workinginthearts.be. Daarnaast bundelt Workinginthearts.be de voornaamste vragen die leven bij opdrachtgevers en uitvoerders. Bekijk hier de FAQ. Heb je toch nog vragen? Dan kun je die stellen via de contactpagina.

Ook Cultuurloket verzamelde alle nodige informatie over de AKV in dit artikel. Op 20/02/24 kon je deelnemen aan een online webinar over de nieuwe vergoedingsregeling.

Sociare maakte een handig overzicht van de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden in de socio-culturele sector. Download de vergelijkende tabel.

De Federatie ging de voorbije twee jaar veelvuldig in overleg met het kabinet van minister van Sociale Zaken Vandenbroucke die het initiatief nam tot de hervorming. We deden dat samen met onze partners Sociare, CESSoC en Incidence. Herlees onze adviezen en standpunten in het dossier 'Van KVR naar amateurkunstenvergoeding'. We blijven ijveren voor een goede monitoring en snelle update van het platform, op maat van de noden in het amateurkunstencircuit.