header handjes

Zeven sociaal-culturele organisaties in 2019 aan de slag met de laboratoriumrol

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren, dat was de ambitie van de eerste projectoproep voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Een ambitie waar ook sociaal-culturele organisaties duidelijk op wilden inspelen: niet minder dan 61 aanvragen werden ingediend. Uiteindelijk kregen slechts 7 organisaties een subsidie toegewezen, waaronder 3 projecten van reeds erkende sociaal-culturele organisaties.

De subsidieregeling in het decreet

Het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Via een projectregeling wil de Vlaamse Regering enerzijds de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren en anderzijds mogelijkheden voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk creëren om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen die door de Vlaamse Regering worden geformuleerd. 

In 2018 werden echter geen prioritaire uitdagingen geformuleerd, maar wou de Vlaamse Regering maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Dit betekent dat ze via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen of thema's exploreren.

Labo

Goedgekeurde projecten

Dat experimenteren in het DNA van sociaal-cultureel werk zit bleek uit het aantal aanvragen. Op 15 juli 2018 ontving de administratie in totaal 61 subsidieaanvragen. Het totaal van de aangevraagde subsidie bedroeg 10.223.549 euro. De minister diende hierdoor een scherpe keuze te maken bij de toekenning van de subsidies. In de begroting 2018 voor de sociaal-culturele projecten werd immers slechts 824.000 euro beschikbaar gesteld. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besliste de minister aan zeven projecten een subsidie toe te kennen.

Drie van deze projecten werden ingediend door reeds erkende sociaal-culturele organisaties. Zo kregen Vorming Plus Oost-Brabant en Vorming Plus Midden-Zuid-West Vlaanderen goed nieuws te horen. Ook Konekt, een vormingsinstelling die kwaliteitsvol vormingswerk wil bieden aan personen met een verstandelijke handicap en hun netwerk, zag haar inspanningen beloond met een subsidie.

Daarnaast werden vier projecten van niet erkend sociaal-cultureel initiatief gehonoreerd. Zo kunnen ook volgende organisaties vanaf 1 januari 2019 met de uitwerking van hun project starten: Toestand, Veco (Rikolto België), Enchanté vzw en het kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.

De verschillende goedgekeurde projecten stellen we graag uitgebreid voor in de komende maanden.