header handjes

Gatz lanceert vrijetijdsmonitor

Op 13 maart, tijdens de bekendmaking van de resultaten van CultuurContentement, gaf Minister van Cultuur Sven Gatz het startschot voor de lokale vrijetijdsmonitor. Daarmee willen het Departement CJM, Sport Vlaanderen en VVSG de lokale besturen ondersteunen om een cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat uit te bouwen. Om dit in beeld te brengen heeft de overheid een registratietool voor de gemeenten ontwikkeld. Gegevens invullen kan vanaf 13 maart tot en met 30 juni 2018.

Cultuurcontentement Web Low 20

Op zoek naar relevante lokale informatie

De voorbije twee jaar heeft het departement Cultuur samen met Sport Vlaanderen, de VVSG, sectororganisaties en steden en gemeenten gewerkt aan een set indicatoren die de meest relevante lokale informatie omvat. Deze indicatoren worden uitgesplitst over negen thema’s zijnde samenwerking, vrijwilligers, participatie, financiële middelen en ondersteuning, tewerkstelling, tevredenheid, infrastructuur, inspraak, aanbod en verenigingen.

Alle informatie over deze thema’s wil Vlaanderen ontsluiten op een centrale website tegen december 2018. In de eerste plaats door gebruik te maken van tientallen bestaande Vlaamse en federale databanken, zoals UiTdatabank, Erfgoedkaart, Centrum voor jeugdtoerisme, Sportdatabank Vlaanderen, digitaal platform sportfederaties en Bios. Deze databanken en sectorinstrumenten bevatten immers al heel wat bruikbare gegevens. Daarnaast zijn de steden en gemeenten zelf de meest aangewezen bron voor sommige indicatoren om het vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen. Deze indicatoren vormen de bouwstenen van de registratietool.

Online registratietool

Tot eind juni kunnen steden en gemeenten informatie aanreiken via een registratietool op de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. Met deze informatie kunnen gemeenten zelf aan de slag om hun beleid te monitoren, te benchmarken met andere gemeenten of algemene trends te analyseren. De bevoegde schepenen en gemeentelijke diensten zijn persoonlijk geïnformeerd en aangesproken om mee te werken. De Vlaamse overheid en de VVSG willen van deze registratietool een succesvol beleidsinstrument maken voor cultuur, jeugd en sport. Tegen het einde van 2018 brengen ze alle mogelijke interessante en bruikbare gegevens over het lokaal vrijetijdsbeleid samen op het digitale platform. Je kan de toespraak van minister Gatz tijdens CultuurContentement, waarin hij de vrijetijdsmonitor aankondigde, hieronder downloaden.  Bron: VVSG, CJSM