header handjes

Ondersteuning Reis- en Verblijfskosten

In zijn beleidsnota cultuur formuleert minister Gatz een internationaal cultuurbeleid als één van de tien belangrijke strategische doelstellingen van het cultuurbeleid. Internationale samenwerking, uitwisseling en kruisbestuiving zijn daarbij primordiaal. Ook internationale mobiliteit wordt aangemoedigd.

Ondersteuning reis- en verblijfkosten

In het kader hiervan komt de Vlaamse overheid tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid aan de hand van een reglement. Het reglement kan je hieronder downloaden. Kijk zeker ook naar de subsidievoorwaarden alvorens in te dienen.

Meer weten over internationaal cultuurbeleid

Neem dan contact op met Barbara.

Barbara Delft