header handjes

Oef, 't is binnen!

31 december 2019, 23.59 u was een belangrijke deadline voor organisaties die in de periode 2021-2025 een subsidie vanuit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk ambieerden: de subsidieaanvragen, met alles erop en eraan moesten uiterlijk dan ingediend zijn. Velen droomden ongetwijfeld van een andere kerstperiode, maar bij De Federatie merkten we alleszins dat het bij velen nog alle hens aan dek was om de laatste punten en komma's juist te zetten. En nu nagelbijtend afwachten tot 15 april om te weten wat de preadviezen zullen vertellen. Intussen, aan de andere kant van de Wetstraat debatteren kamer en senaat over de motie waarover eind november zoveel te doen was.

Turbulent én hechtisch

Het was een turbulent en hectisch najaar aan het sociaal-cultureel "front". Zo was er niet alleen de hevige politieke discussie naar aanleiding van het voorstel van de meerderheid om het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk snel aan te passen (zie eerdere berichtgeving). De sociaal-culturele organisaties legden intussen ook nog koortsachtig de finale strik rond hun subsidieaanvraag voor de volgende beleidsperiode. De administratie ging, na de deadline, zeer snel aan de slag, zodat alvast alle erkende organisaties, die nog een subsidieaanvraag ingediend hadden, begin januari al de boodschap kregen dat hun dossier ontvankelijk is. Niet minder dan 39 nieuwe organisaties ambiëren een plek binnen het decreet. Ook zij kregen nu de boodschap dat hun aanvraag ontvankelijk is. Dit brengt het totaal aantal aanvragers op 159, een stijging met niet minder dan 28 procent. 
Bouwpakket Kiosk Vierkant
Met bijna één derde nieuwe aanvragers toont het decreet een grote aantrekkingskracht voor divers sociaal-cultureel initiatief
De Federatie
Voor 22 organisaties is het nog niet zeker of de beoordelingscommissies hun subsidieaanvraag zullen mogen behandelen. Zij werden in 2018-2019 geconfronteerd met een negatieve evaluatie van hun huidige werking. Voor hen startte een remediëringsjaar, dat afgerond (voor sommigen) werd of (voor anderen) wordt met een tweede visitatie. Binnen een dikke twee maanden kennen zij het verdict: positief of negatief? De visitatiecommissie wikt, de Vlaamse regering beschikt. Negatief betekent dat hun subsidiëring eindigt vanaf 1 januari 2021, positief betekent dat hun aanvraag voor de volgende vijf jaar behandeld kan worden.  Uiterlijk op 15 april krijgen de organisaties een pre-advies van hun beoordelingscommissie, waarop zij nog kunnen repliceren. Het uiteindelijk advies belandt ten laatste midden juli in hun bus. Op de website van de administratie vind je terug welke organisaties door welke commissies worden behandeld (klik hier). De Vlaamse regering beslist over de subsidies voor 1 oktober, op een boogscheut van de start van de nieuwe beleidsperiode dus. 

Kamer en senaat toetsen aan de grondwet

Op 27 november dienden enkele oppositiepartijen een motie in waarin ze opriepen om enkele voorgelegde decreetsaanpassingen te toetsen aan de grondwet. Deze alarmbelprocedure leidde er uiteindelijk toe dat, respectievelijk vorige en deze week, een commissie in de kamer en eentje in de senaat zich over de kwestie bogen. Deze procedure loopt nog om binnen enkele weken uit te monden in een eindoordeel. Als het eindoordeel is dat het decreetsvoorstel niet indruist tegen de grondwet, kan het Vlaams parlement het in principe verder behandelen. Maar de minister-president gaf eind november in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement al aan dat dit -hoe dan ook- te laat was en dat dus ingediend en beoordeeld moe(s)t worden op basis van het bestaande decreet.