header handjes

Heb jij ook last van te veel regels voor je organisatie of vrijwilligers? Neem snel deel aan de bevraging!

Vandaag bestaan er heel wat papierstromen voor organisaties en vrijwilligers. Denk maar aan het aanvragen van vergunningen, subsidiedossiers, het ontlenen van materiaal, vzw-vereisten, enz. Met het oog op een mogelijk digitaal verenigingsloket lanceert het departement Cultuur een enquête voor organisaties en vrijwilligers. Zij willen graag inzicht krijgen in waar verenigingen en vrijwilligers bij gebaat zijn.

De Federatie werkt reeds geruime tijd samen met 'de Verenigde Verenigingen', de Ambrassade en Formaat aan de voorbereiding van een digitaal verenigingsloket. We brachten de linken tussen verenigingen en diverse overheden in kaart en organiseerden onlangs een feedbackmoment voor de verschillende sectoren en overheidsmedewerkers. Voor meer informatie over het digitaal verenigingsloket verwijzen we graag naar een eerder artikel op onze site. Maar nu is het aan jullie! Verspreid de enquête bij jullie vrijwilligers, vul ze snel in en zorg zo mee voor een verenigingsloket op maat van je wensen. Je hebt tijd tot 16 april.  Klik hier om naar de bevraging te gaan. Een woordje uitleg vind je op de site van het Departement CJM. Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie, op 27 april, krijgen organisaties extra toelichting en informatie van het departement CJM over de plannen van het digitaal verenigingsloket.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien