header handjes

Volle zaal voor Wascabi 2019

Het was drummen voor een plekje, die vrijdagnamiddag 30 augustus in de Cinéma Royal. Voor de tweede keer op rij gaf De Federatie er rendez-vous voor haar jaarlijks netwerkevent Wascabi. Zo'n 150 mensen die van dichtbij of wat verder het cultuurbeleid volgen én maken kwamen er praten én luisteren. 

Lege stoel, volle zaal

De rode draad van de namiddag was natuurlijk de zoektocht naar een nieuwe minister van Cultuur voor de volgende legislatuur. Presentatrice Mieke Dumont ging daarover in gesprek met enkele boeiende gasten. Zo lieten politicoloog Dave Sinardet, Ambrassade-directeur Eva Vereecke en hoofd van de cultuuradministratie Luc Delrue hun licht schijnen over waar een ideale kandidaat voor die ministerpost aan moet voldoen. 
Pascal Smet lichtte via een 'live'-interventie het Brusselse regeerakkoord toe en benadrukte het belang van het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector voor de toekomst van het sociale weefsel in onze hoofdstad. Enkele volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement gaven, waar mogelijk, al een eerste inkijk in hun toekomstplannen en die van hun partij voor hun werkzaamheden in de commissie cultuur. En ze werden meteen uitgedaagd om deel te nemen aan onze Federatie Challenge! Tot slot blikten Hugo De Vos en Liesbeth De Winter, beiden voormalig directeur van FOV/De Federatie, terug op wat er die namiddag op het podium allemaal gezegd en niet gezegd werd.   Na het warme afscheid van Liesbeth zakte iedereen, met een Wascabi-magazine in de hand, af naar de receptie om er nog stevig na te kaarten. Het was de zevende editie, en alweer een geslaagde! We geven je hieronder graag nog wat sfeerbeelden mee...