header handjes

Collega in de coulissen

De Federatie werkt aan een beter beleid met aandacht voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties. Beleidsmatig werken gebeurt op vele fronten en op vele manieren. Af en toe eens heel zichtbaar maar veel vaker achter de schermen. Dit beleidswerk kan best intensief zijn. Het is inhoudelijk dossiers uitspitten, posities in kaart brengen, partners zoeken, strategieën bedenken en permanent bijsturen. In dit dossier geven we aan de hand van concrete beleidsthema's een inkijk in wat er reilt en zeilt in de coulissen van het beleidswerk van De Federatie.