header handjes

Lokale verkiezingen - Wat je moet weten over deze verkiezingen

Dossier: Oriëntatiekader lokale verkiezingen 2024

In oktober 2024 trekken we niet alleen naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Op 9 juni van datzelfde jaar brengen we ook onze stem uit op het Europese, federale en Vlaamse beleidsniveau wat een vrij uitzonderlijke situatie is.

De website van de Vlaamse overheid biedt een helder overzicht van de timing en de organisatie van verkiezingen in België.
Vlaanderen Kiest
maakt je eveneens wegwijs en brengt geregeld nieuwtjes.

Deze samenloop van omstandigheden is best spannend. Zal de regeringsvorming op federaal en Vlaams niveau invloed hebben op de opkomst en uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen? Zal de verkiezingskoorts en inhoudelijke focus in aanloop van 2024 anders verlopen? De tijd zal het uitwijzen.

What's new?!

Het Vlaams Parlement morrelde afgelopen jaren aan de wetgeving. Dit zijn de voornaamste vernieuwingen voor de gemeenteraadsverkiezingen:
  • de kiezer is in oktober 2024 niet meer verplicht om te stemmen voor de lokale verkiezingen (Let wel: de opkomstplicht blijft voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen).
  • de kiezer heeft meer rechtstreeks grip op wie burgemeester wordt
  • kandidaten met de meeste stemmen achter hun naam kunnen sneller verkozen worden, ongeacht hun plaats op de kieslijst
Lees meer: Ook interessant om weten is dat de Kamer - op aangeven van de Europese Unie - besliste om de kiesleeftijd bij de Europese verkiezingen te verlagen naar 16 jaar. Naast België, volgden enkel nog Oostenrijk en Malta. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof is het intussen verplicht voor deze jonge kiezers om hun stem ook effectief uit te brengen. Lees meer:

Stem! Ook in het belang van cultuur

Over het muurtje
Wanneer burgers hun stem niet uitbrengen, zetten ze geen stempel op het gewenste beleid. Ze roepen politici evenmin ter verantwoording van het gevoerde beleid. Hierdoor staan democratische waarden als rechtvaardigheid of gelijkheid op het spel. Maar ook dichter bij je bed: vind je cultuur, steun aan vrijwilligers & verenigingen, (artistieke) ontplooiingskansen of de maakbaarheid van onze samenleving belangrijk? Ga dan na welke partijen hier een vuist voor maken en laat je stem zeker horen.
Tip: Lokale politieke partijen starten na de zomer van 2023 met de opmaak van hun partijprogramma's. Tegen de lente van 2024 zijn ze (zo goed als) klaar.

Ga snel naar de andere onderdelen van het Oriëntatiekader:

- Inspiratie voor lokale beleidsmakers

- Onze sectoren in actie

- Wat na 13 oktober?

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke