header handjes

Nieuwe subsidielijn voor lokale amateurkunstengroepen en -kunstenaars

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Begin juli lanceerde Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit projectreglement biedt individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van de eigen talenten. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 en geldt voor projecten van maximaal 2 jaar. Gedurende drie jaar wordt er een oproep gelanceerd, telkens met 15 september als deadline om projectaanvragen in te dienen.

Dans Danspunt Out of the Toolbox The Lounge Rudy Carlier

(c) Rudy Carlier voor Danspunt (Out of the Toolbox)

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel amateurkunstengroepen als individuele beoefenaars in Vlaanderen of Brussel kunnen een aanvraag indienen. Op voorwaarde dat ze nog geen structurele subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid in het domein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De subsidie biedt een financiële ondersteuning voor projecten die de artistieke ontwikkeling een boost geven, of die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen. Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren.
Maak je deze subsidielijn kenbaar aan de amateurkunstenaars en -groepen in jouw stad, gemeente of regio? Wie interesse heeft, kan telkens tegen 15 september een aanvraag indienen. De eerstvolgende deadline is kortbij, maar indieners hebben volgend jaar opnieuw de kans om een project voor te leggen. Ruim de tijd om samen na te denken over een initiatief dat een boost geeft aan lokaal artistiek talent.

Het subsidiereglement vind je op www.vlaanderen.be .
Ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan deze online webinar waarin alle aspecten van de aanvraagprocedure overlopen worden.
In deze infografiek staan alle regels nog eens op een rijtje.


Breed Vlaams talentontwikkelingsbeleid

Met dit nieuwe projectreglement talentontwikkeling wil de Vlaamse Overheid amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen een financieel duwtje in de rug geven om zich artistiek te ontplooien. Deze ondersteuning kadert in een breder talentontwikkelingsbeleid als verderzetting van de voormalige provinciale initiatieven rond kwaliteitsbevordering, zoals wedstrijden, festivals en tornooien. De negen amateurkunstenorganisaties zetten een deel van deze initiatieven verder met vernieuwende projecten op maat van de sector, zoals Sound Track en Atelier in Beeld.

  De amateurkunstenorganisaties ontwikkelden een uitgebreid aanbod van coaching, feedback, vormingen, begeleiding en podiumkansen:

  De nieuwe subsidielijn is momenteel een experimenteel reglement met een duurtijd van drie jaar. Na afloop hiervan, is het belangrijk dat deze ondersteuning van artistieke ontwikkeling verduurzaamd wordt in de werking van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. Daarom pleiten we voor een snelle evaluatie van deze subsidielijn: is het reglement laagdrempelig genoeg? Waar hebben aanvragers extra ondersteuning nodig? En hoe kunnen de resultaten van deze projecten geborgd worden?

  Amateurkunsten en deeltijds kunstonderwijs vinden elkaar lokaal

  Dit reglement wil ook samenwerking met de professionele kunsten en het deeltijds kunstonderwijs stimuleren. De amateurkunstensector kent reeds een lange traditie van dergelijke samenwerkingsinitiatieven. Zo kijken we aan de vooravond van het nieuwe schooljaar uit naar de inschrijvingen voor de alternatieve leercontext (ALC). Dit is een vorm van werkplekleren waarbij leerlingen een deel van hun DKO-opleiding afleggen in een lokale vereniging, zoals een harmonie, een koor of een theatergezelschap. Het DKO en de amateurkunstensector stelden samen een afsprakenkader en een toetsingsinstrument op, om o.a. kwaliteitsbewaking, evaluatie en begeleiding te vereenvoudigen.
  "De harmonie motiveert me om te blijven musiceren."
  Elizabeth Blontrock
  ELIZABETH BLONTROCK KLEIN alternatieve leercontext c Sophie Nuytten

  Elizabeth Blontrock (c) Sophie Nuytten

  In pioniersjaar 2018-2019 maakten reeds 1658 leerlingen in 63 verschillende academies gebruik van deze vorm van werkplekleren. Het jaar nadien steeg dit aantal al tot 2051 leerlingen in 79 academies in Vlaanderen. We wachten nog op cijfers voor het voorbije schooljaar, maar het is duidelijk dat de alternatieve leercontext vruchten afwerpt voor zowel de amateurkunstenvereniging als de academie. De academie kan nieuwe leerlingen aantrekken met een praktijkcomponent, en ook de amateurkunstengroep kan nieuwkomers verwelkomen. De ALC is voor het lokale gezelschap ook een stimulans om aan kwaliteitsbevordering te doen. Maar bovenal krijgt de leerling de kans om de 'stiel' te gaan leren bij een gezelschap. Elizabeth Blontrock (16) speelt bariton. Ze is ALC-leerling en lid bij een harmonie: "De stap naar de harmonie heb ik gezet via mijn muziekleraar, die er dirigent is. Na een repetitie ben ik er gebleven, als ALC-leerling én als lid." (in DIT DOET ME WAT, Amateurkunsten in Vlaanderen).
  Ook tal van andere samenwerkingen tussen het DKO en het lokale amateurkunstenveld zitten in de lift. Benieuwd? In het Inspiratieboek deeltijds kunstonderwijs en in DIT DOET ME WAT. Amateurkunsten in Vlaanderen vind je voorbeelden en getuigenissen over deze initiatieven: van kleine of grote co-producties, over een aanvullend vormingsaanbod tot een gezamenlijke expo. Ook in de komende beleidsperiode van de amateurkunstensector (2022-2026) staat de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs bovenaan het prioriteitenlijstje, net zoals de verbinding met de professionele kunsten.