header handjes

317.000 euro voor amateurkunstenprojecten die inzetten op talentontwikkeling

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

59 organisaties en amateurkunstenaars ontvangen vanaf 1 augustus 2022 middelen om aan talentontwikkeling te werken. In totaal besteedt minister van Cultuur Jambon € 317.000 aan de tweede ronde van het projectreglement talentontwikkeling in de amateurkunsten.

VLAMO Isabelle Vermeersch

(c) VLAMO, Isabelle Vermeersch

Eerste ronde geëvalueerd

Verenigingen, groepen en individuele amateurkunstenaars kunnen sinds 2021 ondersteuning krijgen via het subsidiereglement talentontwikkeling. Na een evaluatie van de eerste ronde, kende het reglement een aantal wijzigingen. Zo werd samenwerking verplicht, bijvoorbeeld met het deeltijds kunstonderwijs of met professionele kunstenaars of organisaties. Ook kwam er een extra indienronde: amateurkunstenaars kunnen voortaan twee keer per jaar een dossier indienen (15 april en 15 september).

Helft aanvragen goedgekeurd

De deadline voor de tweede ronde was 15 april 2022, voor projecten die starten vanaf 1 augustus 2022. In totaal dienden 119 amateurkunstenaars een ontvankelijk dossier in, waarvan ongeveer de helft goedgekeurd werd. Net zoals bij de eerste ronde valt het grote aantal dossiers uit de muzieksector op. 47 van de 59 goedgekeurde projecten werden ingediend door muziekverenigingen, individuele muzikanten of pop- en rockbands. De andere projecten situeren zich binnen de disciplines dans, schrijven, theater, fotografie en film, beeldende kunsten of zijn multidisciplinair.
Zeven keer werd de maximumsubsidie van € 10.000 toegekend. De dossiers zelf zijn opnieuw erg divers: van coachingtrajecten en opleidingen, over opnames van een debuutalbum tot de ontwikkeling van producties. De projecten zijn zowel kortlopend als langdurig, en zowel individueel als op maat van een groep of gezelschap.

Volgende indienronde: 15 september 2022

Heb je interesse om zelf een subsidie-aanvraag in te dienen? De deadline voor de volgende ronde is 15 september 2022, voor projecten die starten vanaf 1 januari 2023. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 en het project loopt maximaal twee jaar. Je kan een dossier indienen voor projecten die de artistieke talenten van amateurkunstenaars versterken. Ook projecten die inzetten op ondersteuning en omkadering, zoals promotie- of publiekswerking komen in aanmerking.
Samenwerking is verplicht, bijvoorbeeld met de lokale academie (DKO), een professioneel gezelschap of een professionele kunstenaar, een andere organisatie of groep uit de (amateur)kunstensector of daarbuiten. Je kunt zowel individueel als voor je groep of gezelschap een dossier indienen.