header handjes

Aandacht voor hygiënemaatregelen tegen corona

Al enkele maanden kunnen sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties weer volop activiteiten organiseren, zonder verplichte coronamaatregelen. Dat iedereen daar gelukkig mee is, is een open deur intrappen. Maar dat corona nog niet 'weg' is, is een even grote open deur intrappen. Om al te snelle en grote heropflakkeringen te voorkomen, lijkt het goed om tijdens activiteiten aandacht te hebben voor enkele basismaatregelen. Een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die allicht ook zorgt voor een groter comfort en vertrouwen bij deelnemers.

Hygiënemaatregelen

Sinds 7 maart 2022 geldt code geel van de coronabarometer, waardoor alle activiteiten opnieuw zonder beperkingen kunnen doorgaan. Op 23 mei werd die coronabarometer gedeactiveerd. De algemene informatie over corona is terug te vinden op de website www.infocoronavirus.be. Intussen zitten de besmettingen al enige tijd opnieuw in de lift, weliswaar zonder alarmerende belasting van de ziekenhuizen. Niettemin is een coronabesmetting ten allen tijde te vermijden. In de huidige fase kunnen enkele eenvoudige en goedkope maatregelen het risico op besmetting sterk verminderen. Stel bijvoorbeeld handgel of water en zeep ter beschikking tijdens activiteiten. Voorzie bij binnenactiviteiten optionele mondmaskers voor deelnemers die zich daarmee veiliger voelen. Waar mogelijk kan er ook de nodige afstand gehouden worden.

CO2-meter

Ook blijvende aandacht voor goede luchtkwaliteit en goede ventilatie is aan te raden. Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal nog OK is en kan dus een nuttig instrument zijn.​
    De gebruikte grenswaarden zijn: ​- tot 900 ppm (lucht is ok) = de streefwaarde- tussen 900 ppm en 1200 ppm (lucht zuivering vanaf 1200ppm, aantal dlns.verminderen) - boven 1500 ppm = de limietwaarde. Het belangrijkste is dus de luchtventilatie. Regelmatig verluchten is een must, of zorg ervoor dat er minder deelnemers in een kleine ruimte zitten. Als je een CO2-meter koopt is het belangrijk is dat je een degelijk toestel kiest (er is veel rommel op de markt). Scwitch organiseerde in 2021 en begin 2022 een succesvolle samenaankoop van kwaliteitsmeters aan voordelig tarief voor de socioculturele sector. In april 2022 liep de samenaankoop af. Maar organisaties die alsnog een grote hoeveelheid CO2-meters nodig hebben (vb. meer dan 25), kunnen Scwitch contacteren via samenaankopen@scwitch.be. Dan informeren ze bij hun partner of er iets mogelijk is qua prijszetting. ​
      Corona vaccin
      Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart