header handjes

Bovenlokale cultuurprojecten. Blik vooruit en achteruit.

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

De nieuwe lichting bovenlokale projecten is er. 26 dossiers kregen groen licht. Minister Jambon kende ruim 2 miljoen euro subsidies toe. Vaak ook aan kleinere projecten.

Vele kleintjes

Voor de bovenlokale projecten die van start gaan in de zomer van 2023 werden 73 aanvragen ingediend. 26 ervan (of 36%) krijgen een toelage. 'Onderstroom' spant de kroon met een bedrag van meer dan 224.500 euro om diverse sectoren en doelgroepen te betrekken bij de jongeren- en nachtcultuur. 'deRuimte' kreeg 15.000 euro voor haar creatieve workshop in de Kempische gevangenissen. Opvallend deze keer is het aantal toekenningen op bovenlokale projecten die inzetten op ecologie en/of zorg. Bekijk hier de analyse van OP/TIL, of raadpleeg de berichtgeving van het Departement Cultuur.

Uitgelicht: 'Klankenkoorts' van FMDO

Klankenkoorts/PotKast zet in op verbinding van kwetsbare groepen. Zowel wie het op socio-economisch vlak moeilijker heeft, als mensen van diverse origine. Ontmoeting en uitwisseling staan centraal. FMDO, Unie der Zorgelozen (een sociaal-artistiek gezelschap) en Zuidwest (één van de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden cultuur) zetten hun schouders onder dit avontuur. Samen willen ze een muziekproductie creëren geïnspireerd op het muzikale erfgoed van Zuid-West-Vlaanderen enerzijds én het persoonlijk erfgoed van personen van een andere origine anderzijds. Naast een voorstelling, komt er ook een rondreizende installatie met deze erfgoedverhalen. Hierdoor krijgt het project een duurzaam karakter. Klankenkoorts kan uitbloeien tot een uniek en waardevol initiatief voor deze regio. De minister heeft er dan ook bijna 93.500 euro voor veil. Ook gerelateerd aan onze sectoren: 'Dichters van wacht' van Verblind. Dat is: bellen voor een babbel en een gedicht. Een concept dat dankzij de bovenlokale toelage kan worden opgeschaald. En nog: 'Jazzontspooring' een meerdaags jazzfestival met educatief luik in Zuidwest Vlaanderen in samenwerking met Muziekmozaïek.

Blijf je ervaringen met ons delen. Voor de zomer staat de evaluatie van het decreet bovenlokale cultuurwerking op de politieke agenda. De Federatie blijft daarom graag persoonlijke bevindingen in kaart brengen.

Dien zelf in!

Heb je een helder idee voor een bovenlokaal cultuurproject? En werk je aan een subsidiedossier voor de deadline van 15 mei 2023?

Zit je nog met enkele vragen of twijfels zoals "hoe omschrijf ik die samenwerking het best?" of "zit ik goed met de opmaak van mijn projectbegroting?"
Dan is een consult op maat iets voor jou. Een consulent van OP/TIL duikt één uur lang samen met jou – en eventueel je projectpartners – in je project. Jij stelt kort je project en jouw vragen voor. De consulent geeft feedback en tips: Wat is er sterk aan het dossier? Wat kan er nog beter uitgewerkt worden?
State VLAD 4

Boek hier je consult bij OP/TIL.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke