header handjes

De impact van corona in cijfers (tot nu toe)

Vorige week stuurden we een bevraging naar onze lidorganisaties om de impact van de coronamaatregelen helder te krijgen. Door jullie snelle en massale respons kunnen we al een eerste round-up maken. Maar blijf de komende dagen en weken de cijfers updaten en documenteer goed wat er nu zoal in je organisatie gebeurt. 

Inzicht in de cijfers tot nu toe

Op dit ogenblik bezorgden al 77 lidorganisaties hun eerste cijfers over het aantal afgelaste en uitgestelde activiteiten, aantal niet-bereikte deelnemers, de maatregelen die genomen worden voor personeel en freelancers en de steunmaatregelen die verwacht worden van de overheid. We extrapoleerden deze cijfers naar de hele sector en konden, o.a. in ons persbericht, concluderen dat al om en bij de 50.000 activiteiten geannuleerd of verplaatst moesten worden waardoor een kleine 1,5 miljoen Vlamingen en Brusselaars niet konden deelnemen aan hun geliefde verenigingsleven. We gaan ervan uit dat deze cijfers nog zullen stijgen eens ook de richtlijnen voor de paasvakantie (en de weken nadien) duidelijk zullen zijn. De maatregelen die voor het personeel genomen worden, zijn deels gelijklopend maar eigenlijk ook heel uiteenlopend. Terwijl overal telewerk wordt gevraagd en vergaderingen digitaal georganiseerd worden, kiezen sommigen bewust (niet) voor tijdelijke werkloosheid. Anderen kiezen bewust (niet) om het nemen van (sociaal) verlof of overuren aan te moedigen. Onze inschatting is dat heel wat organisaties nog even afwachten om maatregelen als tijdelijke werkloosheid te nemen. In dit artikel lees je alvast alles over de steunmaatregelen die de overheid hieromtrent neemt. Er zijn ook grote verschillen in hoe organisaties met freelancers omgaan, maar het is duidelijk dat alle organisaties sterk bezorgd zijn om de vele freelancers in onze sector en hopen dat ook zij het hoofd boven water kunnen houden. Wij nemen die bezorgdheid steeds mee in onze communicatie.
2020032Typemachine

Blijf ons cijfers bezorgen en documenteer goed

In deze coronaweken staan we in nauw contact met de administratie en het kabinet. Daarom is het voor ons van essentieel belang dat we over zoveel mogelijk accurate gegevens beschikken van de impact op onze sectoren. Daarom vragen we met aandrang om je antwoorden op de bevraging blijvend te updaten en de cijfers zo concreet en correct als het kan in te vullen. Geen nood: we sturen straks nog een herinnering naar onze lidorganisaties.    Binnen enkele weken zullen we onze leden nog diepgaander bevragen over de (financiële) impact van corona, zodat we ook deze becijferingen zo correct mogelijk kunnen maken. We roepen tot slot alle organisaties op om zo goed mogelijk alles te documenteren wat nu gebeurt: wat moet je afgelasten, hoeveel deelnemers zouden er normaal zijn, hoeveel kosten maak je, hoeveel deelnamegelden moet je terugbetalen, welke contracten kan je niet meer kosteloos annuleren... Want het kan later wel eens belangrijk zijn om dergelijke documentatie aan de overheid, de verzekering, je AV en RvB... te kunnen bezorgen.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart