header handjes

De amateurkunstensector en het deeltijds kunstonderwijs inspireren elkaar

Voor het tweede jaar op rij organiseerde OVSG een inspiratiemoment voor samenwerking tussen academies van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en het amateurkunstenveld. Op 14 maart zakten de 9 amateurkunstenkoepels en zo’n twintig academies af naar OPENDOEK in Antwerpen om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en misschien wel toekomstplannen te smeden.

Aanvullend aanbod

De 9 amateurkunstenorganisaties ondersteunen beoefenaars in hun discipline op velerlei manieren. Ze begeleiden hen organisatorisch en zakelijk, stimuleren talentontwikkeling, geven podiumkansen, ontwikkelen participatieve projecten, organiseren festivals,... Bovendien fungeren deze koepels als match maker en brengen ze beoefenaars in contact met elkaar, met coaches, én met het DKO. Ook wie afstudeert van de academie en op zoek is naar een atelier, toonkansen, zakelijk advies of een community, kan bij de amateurkunstenkoepels terecht. Kortom: hun aanbod is aanvullend op de artistieke vorming die de academies aanbieden.
Bovendien kunnen de amateurkunstenorganisaties hefbomen bieden voor lokale samenwerkingen. Er wordt dan ook al op veel plaatsen samengewerkt: zo deelt de academie infrastructuur met lokale verenigingen, werken amateurkunstenaars en het DKO samen aan een lokale expo of productie, of zetelen regisseurs of dirigenten uit het amateurkunstenveld in afstudeerjury’s op de academie. De mogelijkheden zijn divers en telkens op maat van de lokale context.

Onbekend is onbemind

De amateurkunsten en het DKO zijn natuurlijke partners, aangezien beide sectoren inzetten op kunstbeoefening in de vrije tijd. Zo blijkt uit onderzoek dat 27% van de amateurkunstenaars ooit les heeft gevolgd aan een academie. Ook de beleidsmakers spelen hierop in. Zowel het amateurkunstendecreet als het decreet deeltijds kunstonderwijs willen samenwerking stimuleren tussen beide sectoren. Dat resulteerde onder meer in de alternatieve leercontext, een vorm van werkplekleren waarbij leerlingen uit het DKO een deel van hun opleiding kunnen afleggen bij een lokale amateurkunstenvereniging, organisatie of kunstenaar. Maar ook initiatieven als Kunstkuur stimuleren samenwerkingen tussen het DKO, de scholen en lokale sociaal-culturele partners.
Onbekend is echter onbemind. En net hier is er nog werk aan de winkel. Beide sectoren slaan daarom de handen in elkaar om de mogelijkheden en de meerwaarde van samenwerking te communiceren naar de lokale academies en het amateurkunstenveld. En dat begint met elkaar te ontmoeten en te inspireren op dagen als deze.

Uitgangspunten en voordelen van samenwerking op een rijtje? www.akdko.be/hoe-samenwerken

Voorbeelden van lokale samenwerkingen? Laat je inspireren via https://www.lokaaltalentdoetme...

Foto's (c) Heri Binwa Kalondana voor OVSG