header handjes

Het rijk van terug samen verenigen is in zicht

Op 11 mei vond één van de belangrijkste overlegcomités voor onze sectoren plaats. Al was daar in de persconferentie en mediaverslaggeving achteraf amper iets van te merken. Niettemin zijn we blij met een groot deel van de beslissingen die toen genomen werden en ons sindsdien bereikten. Al spreken we nog steeds met twee woorden, want zoals gewoonlijk is het nog wachten op de gedetailleerde uitwerking in één of meerdere ministeriële besluiten. Toch kunnen we nu al stellen dat vanaf 9 juni de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk eindelijk terug binnen activiteiten en evenementen zullen kunnen organiseren. En daar zaten we al heel lang op te wachten. Het is tijd om terug samen te verenigen!

Vanaf 8 mei
 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen...) met maximum 25 mensen buiten, exclusief begeleider.
 • Zittende publieksevenementen en -voorstellingen met maximum 50 mensen buiten. Jammer genoeg is dit op dit moment alleen toegelaten voor professionele organisatoren. Lees daarover onze verontwaardiging in dit persbericht. De passage in het ministerieel besluit die deze beperking oplegt zou in het volgende MB weer geschrapt worden. Bovendien raden we aan om, via een CERM-aanvraag, toelating te vragen aan je lokaal bestuur als je op dit moment een evenement wil organiseren als vrijwilligersgroep. Het lokale bestuur neemt hierin de definitieve beslissing en als je als vereniging groen licht krijgt van de CERM-tool is het te beargumenteren dat je als professionele organisator beschouwd wordt.
Vanaf 9 juni (indien <500 mensen op ICU en 80% kwetsbaren gevaccineerd):
 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen...) met maximum 50 mensen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleider
 • Zittende publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen...) kunnen met maximaal 200 mensen binnen (of 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager is dan 200) en met maximaal 400 mensen buiten
Vanaf 1 juli (indien <500 mensen op ICU en 60% algemene bevolking 1e vaccin):
 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen...) met maximum 100 mensen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleider
 • Zittende publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen...) kunnen met maximaal 2000 mensen binnen (of 80% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager is dan 2000) en met maximaal 2.500 mensen buiten
Vanaf 30 juli (indien <500 mensen op ICU en 70% algemene bevolking 1e vaccin):
 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen...) met maximum 200 mensen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleider
 • Publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen...) kunnen met maximaal 3.000 mensen binnen en met maximaal 5.000 mensen buiten

Alle updates van regelgeving kan je volgen op een specifieke pagina op onze website.

Zaal
Waar wachten we nog op en pleiten we nog voor?
We wachten nog steeds op het ministerieel besluit dat uitvoering zal geven aan de beslissingen van het laatste overlegcomité. We weten dus nog niet exact aan welke regels de terug toegelaten activiteiten vanaf 9 juni zullen voldoen. We maken ons nog zorgen over:
 • Verplichtingen rond ventilatie. We begrijpen dat er veel aandacht naar luchtkwaliteit zal gaan de komende maanden en jaren. Maar we willen absoluut benadrukken dat nu normen en verplichtingen hierover opleggen aan het verenigingsleven een onbegonnen zaak is. De termijn is veel te kort om nu bvb alle verenigingslokalen of lokale feestzalen te voorzien van CO²-meters. Toch willen we onze verantwoordelijkheid hierin niet ontlopen en zetten we samen met Scwitch, Sociare en Formaat een samenaankoop voor zo'n CO²-meters op. Zodat wie wil kwaliteitsvolle meters kan kopen voor een betaalbare prijs.
 • Haalbare en duidelijke afspraken over meerdaagse activiteiten met overnachting. Zo'n meerdaagses zullen binnenkort terug toegelaten zijn (het is nog even afwachten op het MB voor de definitieve datum), maar in het basisprotocol cultuur staan er amper richtlijnen over hoe je dit moet aanpakken. Wij pleiten ervoor om de regels van sport, jeugd en cultuur voor kampen en meerdaagses op mekaar af te stemmen, zodat die duidelijk zijn voor uitbaters van overnachtinsplekken, voor organisatoren en voor deelnemers.
 • Duidelijkheid over CIRM. Vanaf wanneer is dit verplicht? Welke infrastructuren moeten CIRM aanvragen en welke niet? Vanaf welke aantallen? We pleiten ook hier voor een haalbare regelgeving en CIRM als een uitzondering voor zalen die boven een bepaald aantal mensen in het publiek gaan en niet als de norm. Zo is het vorig jaar in het leven geroepen en zo blijft het een efficiënte en effectieve manier om te kijken naar coronaveilige omgevingen.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart