header handjes

Verenigingswerk weldra definitief in de wet

Dossier: Zakelijk en financieel

In december 2017 gaf de federale regering haar finale goedkeuring voor het invoeren van het zogenaamde 'verenigingswerk'. Dat vormt een van de drie onderdelen van het wetsontwerp over het onbelast bijklussen, zoals het onlangs principieel werd goedgekeurd door de ministerraad. Naast verenigingswerk worden ook activiteiten van burger tot burger en erkende deelplatformen gevat door dit wetsontwerp. Het gaat hier om een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector. 

Voorstel begin juli naar de Kamer

Er heerste echter veel onenigheid over de invulling van deze wet. In onze vorige berichtgeving kon u al lezen dat de verschillende betrokken sectoren niet onverdeeld gelukkig waren met de invulling van de wet. Zo werd er eind januari een belangenconflict ingediend door de Franse gemeenschapscommissie (COCOF). Sinds half april is dit belangenconflict afgelopen. Ondertussen heeft de minister ook samengezeten met de socio-culturele sector om de functielijst licht te wijzigen.   Dit voorstel moet nu nog besproken worden in Kamer en Senaat. De wet zou in juni ter stemming worden voorgelegd, maar is intussen opnieuw voorgelegd aan de Raad van State waardoor de stemming naar begin juli is verschoven. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid lanceerde onlangs al wel de website www.bijklussen.be waar de maatregel wordt toegelicht. De informatie hier is voorwaardelijk, want de site baseert zich op regelgeving die dus nog niet definitief is.
Verenigingswerk Vrijwilliger