header handjes

Laatste ronde talentontwikkeling geeft steun aan 80 amateurkunstenprojecten

Dossier: Decreet Amateurkunsten
Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Net voor de kerstvakantie maakte minister van Cultuur Jambon bekend welke amateurkunstenprojecten een laatste keer ondersteuning krijgen voor talentontwikkeling. 80 aanvragers ontvangen samen € 394.390 om aan hun artistieke praktijk te werken. Het was de laatste keer dat amateurkunstenaars en -groepen een dossier konden indienen, want het tijdelijke subsidiereglement liep eind 2023 af. Het is de bedoeling dat de subsidielijn geïntegreerd wordt in het nieuwe Amateurkunstendecreet.

Beeldende kunst Kunstwerkt Painting Nights 2 Het Zwin Natuurpark Tijs Soete 1

(c) Tijs Soete voor Kunstwerkt

Tijdelijk reglement als voorafje van het nieuwe Amateurkunstendecreet

In 2021 lanceerde minister van Cultuur Jambon de tijdelijke projectsubsidielijn talentontwikkeling in de amateurkunsten. Amateurkunstenaars en -groepen die aan hun artistieke talenten willen werken konden via deze lijn een financiële steun van maximaal € 10.000 ontvangen voor een project van 1 à 2 jaar. Deze lijn stimuleerde bovendien samenwerking met de professionele kunsten en het deeltijds kunstonderwijs.
Deze subsidielijn was één van de antwoorden op het verschuiven van de provinciale bevoegdheden voor cultuur in 2018. De provincies ondersteunden amateurkunstenaars via kwaliteitsbevorderende initiatieven zoals concours, festivals en wedstrijden. Onder de noemer “talentontwikkeling” werden een aantal van deze initiatieven in een nieuw jasje verder gezet. Bovendien organiseren de 9 amateurkunstenorganisaties podiumkansen, ontwikkelingstrajecten, feedback en begeleiding op maat van hun discipline.
Naast deze talentontwikkelingstrajecten, nam minister Jambon het initiatief om van 2021 tot en met 2023 een experimenteel subsidiereglement te ontwikkelen waarmee amateurkunstenaars financiële steun konden krijgen van de Vlaamse Overheid. Via dit tijdelijke reglement wilde hij de noden in de sector ontdekken. Welke vragen en projecten komen bovendrijven? Waar hebben amateurkunstenaars in Vlaanderen nood aan? De conclusies zouden worden meegenomen in het nieuwe Amateurkunstendecreet.

Welke noden komen bovendrijven?

De projectsubsidies voor talentontwikkeling waren een succes en beantwoordden duidelijk aan een nood binnen de sector. In vijf subsidierondes werd in totaal € 1.823.259 verdeeld onder 353 amateurkunstenaars en -groepen. Vooral in de discipline muziek waagden velen hun kans, bijvoorbeeld voor het opnemen van een eerste album en voor professionele begeleiding. Ook de ontwikkeling van “omkaderende competenties” zoals promotie, publiekswerking en het zoeken van podiumkansen kwamen in aanmerking voor ondersteuning. Maar ook in de andere disciplines vroegen beoefenaars financiële steun aan om door een professionele coach, regisseur, dirigent, etc. begeleid te worden. Het aantal aanvragen lag steevast een pak hoger dan de toegekende dossiers.
Ook voor de laatste ronde piekte het aantal ingediende projecten. Maar liefst 192 aanvragers waagden hun kans. 42% van deze dossiers werd uiteindelijk goedgekeurd, goed voor € 394.390. Vijf projecten kregen de maximale steun van € 10.000.

Evolutie aantal ingediende en goedgekeurde dossiers talentontwikkeling:

  • Ronde 1 (september 2021): € 440.179 besteed; 147 aanvragen – 87 goedgekeurd = 59%
  • Ronde 2 (april 2022): € 317.000 besteed ; 119 aanvragen – 59 goedgekeurd = 50%
  • Ronde 3 (september 2022): € 266.070 besteed; 135 aanvragen – 54 goedgekeurd = 40%
  • Ronde 4 (april 2023): € 405.000 besteed; 136 aanvragen – 73 goedgekeurd = 54%
  • Ronde 5 (september 2023): € 394.390 besteed; 192 aanvragen – 80 goedgekeurd = 42%


Talentontwikkeling wordt rode draad in het nieuwe Amateurkunstendecreet

In 2024 plant het Departement Cultuur, Jeugd en Media een evaluatie van de subsidielijn talentontwikkeling, en de verschillende samenwerkingen met de professionele kunsten en het deeltijds kunstonderwijs die het reglement heeft opgeleverd.
De minister kondigt bovendien aan dat talentontwikkeling de rode draad wordt in het nieuwe Amateurkunstendecreet dat in oktober 2023 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 14 december 2023 werd het ontwerpdecreet voor een eerste keer toegelicht in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Op 18 januari 2024 is er een hoorzitting met de sector gepland in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Lees hier het nieuwsbericht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media over de laatste ronde van het reglement talentontwikkeling in de amateurkunsten.

Benieuwd naar alle nieuwsberichten over het nieuwe Amateurkunstendecreet en het werk dat De Federatie hierrond verricht? Bekijk dan onze artikels in het dossier "Decreet Amateurkunsten".