header handjes

Nieuwe sectorposter!

Maar liefst 131 door de Vlaamse overheid erkende organisaties zetten zich dus elke dag met een kritische blik en veel enthousiasme in voor een betere samenleving en voor participatie van iedereen. Want dát is de essentie van sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit DNA werd verankerd in een vernieuwd decreet.

Begin 2021 startte voor de 131 organisaties de eerste volledige beleidsperiode binnen dit decretale kader. 100 van hen waren al eerder erkende, landelijke, organisaties. 13 ervan waren al erkende, regionale, organisaties. 18 organisaties zijn voor de eerste keer erkend binnen het decreet.

Hoog tijd dus voor een overzicht.

Om de diverse en inspirerende sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in kaart te brengen, sloegen De Federatie en Socius de handen in elkaar voor een nieuwe poster die een blik werpt op alle erkende organisaties die er deel van uitmaken.

Download hem hieronder!

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart