header handjes

Nieuwe vzw-wetgeving : wat nu?

Dossier: Zakelijk en financieel

Waarschijnlijk heb je er al van gehoord want ‘de kogel is door de kerk’, ‘de knoop is doorgehakt’, ‘de teerling is geworpen’… De Kamer heeft na een lange (lijdens-)weg vol amendementen en adviezen van de Raad van State (het één al vernietigender dan het ander) een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Als jurist ben je op zo’n moment enerzijds blij, zeker aangezien het zo lang onduidelijk bleef of de wet er nog wel ging doorkomen, maar anderzijds besef je heel goed dat het feit dat de wet goedgekeurd is, nog maar het begin is…

Wat wijzigt er nu concreet voor je vzw ?

VZW’s mogen (geen) winst maken. Eén van de grootste conceptuele wijzigingen is dat vzw’s (meer dan bijkomstig) winst mogen maken. De afkorting ‘vzw’ staat echter nog steeds voor ‘vereniging zonder winstoogmerk’ maar eigenlijk mag een vzw nu dus wél winstoogmerk hebben. Je mag die winst alleen nooit uitkeren aan de leden. En voor de fiscus mag je nog steeds niet meer dan bijkomstig winst maken, want anders riskeer je onder de vennootschapsbelasting te vallen. (Waar) ben ik je kwijtgeraakt? Lees het complete overzicht van de wijzigingen hier nog eens rustig na.

Weten wat er verandert is één ding, weten wat je concreet moet doen is een ander

Met Scwitch proberen we je op weg te helpen. We bieden introsessies aan en helpen je bij het aanpassen van je statuten. Want een statutenwijziging zal in elk geval onvermijdelijk zijn ergens in de komende 5 jaar.

Maar first things first: wanneer moet je in actie schieten?

  • Wil je een nieuwe vzw oprichten? Vanaf 1 mei 2019 kan je dit enkel in overeenstemming met de nieuwe wet.
  • Heb je al een vzw? Als je als bestaande vzw na 1 januari 2020 iets verandert aan je statuten, moet je ineens de volledige statuten aan de nieuwe wetgeving aanpassen. Was je dit sowieso al in de komende tijd van plan? Vanaf 1 mei 2019 kan je je statuten al vrijwillig aan de wet aanpassen. De statuten moeten in ieder geval uiterlijk 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving.

De dwingende bepalingen van de wet zijn voor elke organisatie hoe dan ook al vanaf 1 januari 2020 van toepassing.

Wat moet er dan zoal veranderen in de statuten?

Staat er nog iets over het enkel bijkomstig mogen nastreven van winst? Dit haal je er beter uit.

  • Vzw’s moeten niet langer met minimum 3 personen opgericht worden, maar slechts met 2. Ook tijdens het bestaan volstaan 2 leden. Staat er dus in je statuten dat er minimum 3 leden moeten zijn? Je kan dit veranderen naar 2.
  • Staat er in je statuten dat de algemene vergadering 8 dagen vooraf moet worden opgeroepen? Met de nieuwe wetgeving wordt dit 15 dagen, naar analogie met de oproepingstermijn bij vennootschappen.
  • De ‘Raad van Bestuur’ heet voortaan ‘Bestuur’ of ‘Bestuursorgaan’. Die benaming kan je dus best veranderen.
  • Er moet niet langer één persoon meer in de Algemene Vergadering zitten dan er in het Bestuursorgaan zit.

Uiteraard zal wat er exact moet gewijzigd worden ook afhankelijk zijn van wat er allemaal in je huidige statuten staat. Zo zijn bepaalde meerderheden om te stemmen over specifieke zaken veranderd, zijn er veranderingen voor het neerleggen van de jaarrekening, kunnen bestuurders die een rechtspersoon zijn enkel nog samen met een ‘vaste vertegenwoordiger’(natuurlijke persoon) in het bestuursorgaan zetelen, …

Hulp!?

Hou onze website in de gaten, we stellen alles in het werk om onze statutenbouwer en modelstatuten en onze andere modeldocumenten zo snel mogelijk aangepast te krijgen aan de nieuwe wetgeving, ten laatste tegen 1 mei. Klinkt ‘statutairees’ jou in de oren als Chinees? Contacteer ons voor een nazicht of voor volledige begeleiding bij de statutenwijziging.