header handjes

UBO: vermijd een boete en maak dit in orde tegen 31 december 2021

Dossier: Zakelijk en financieel

Het opiniestuk waarin de Verenigde Verenigingen de boetes van de FOD financiën aan het adres van vzw's die hun UBO-register niet invulden, hekelden als 'regeldrift' en een 'fiscale klopjacht', leidde tot een parlementaire vraag aan minister van financiën Van Petegem (CD&V). Deze biedt vzw's nu de mogelijkheid om zich vóór 1 januari 2022 in orde te stellen en schort tot die tijd de boetes op. We geven mee hoe je dit kan doen.

Op 9 december werd federaal minister van financiën Van Petegem hierover bevraagd door parlementslid Steven Matheï (CD&V). De minister vroeg meteen aan de FOD Financiën om boetes uit te stellen tot 1 januari 2022 om vzw’s de kans te geven zich alsnog in orde te stellen met het UBO-register. Wie al een boete kreeg, moet die niet betalen als de vzw in orde is tegen 1 januari 2022.
Het is dus nu hét moment om uw organisatie hiermee in orde te stellen. En dit ook te laten weten aan deelwerkingen, afdelingen, achterban
Heel concreet moeten de bestuurders van een vzw die opgesomd staan in de KBO, het Belgisch Staatsblad en het UBO-register dezelfde zijn.
Hoe begin je eraan?
Intussen zetten we in samenwerking met partnerorganisaties de nodige stappen om dit verder beleidsmatig aan te kaarten en tot werkbare oplossingen te komen. Want dit uitstel biedt geen antwoord op de terechte argumenten en klachten vanuit het middenveld.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart