header handjes

Startersdag van OP/TIL. De tips van De Federatie

Op 24 april bracht OP/TIL zo’n 17 startende cultuurprofessionals samen om hen wegwijs te maken in ‘de bovenbouw’: het geheel aan steunpunten, belangenverdedigers, fondsen en overheid. Doel? Kennismaking op basis van thema’s en interesses bij de deelnemers zelf. De Federatie stelde in OPEK (Leuven) haar eigen werking voor, naast het aanbod van de sector amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Waarvoor kunnen (startende) medewerkers uit gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden cultuur bij De Federatie terecht? Voor wegwijs naar het ondersteuningsaanbod van amateurkunstenkoepels, de bijdrage of meerwaarde van het sociaal-cultureel werk in aanloop van lokale verkiezingen, het samenspel tussen onze sectoren en het bovenlokale cultuurverhaal, onze nieuwsbrief (boven)lokaal, talentontwikkeling of onze rol en ambities naar gemeenten of regio’s toe. Speeddategewijs en vraaggestuurd vuurde De Federatie antwoorden af. Tegelijk konden we ook enkele inzichten sprokkelen. Zoals: waar zijn deze starters zelf benieuwd naar? Een (niet-exhausief) lijstje. En veel te beknopte indicatie van antwoord.
Starterscursus optil
Dank aan de deelnemers voor hun oprechte interesse en aanzetten tot reflectie. Ook voor ons was het een waardevolle dag om in gesprek te gaan.
Elke, De Federatie

Nog vragen die onbeantwoord bleven? Elke zet je graag op weg.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke