header handjes

De Tandem

Naast elkaar voortbewegend. Actief in dezelfde regio, maar elk vanuit een ander perspectief. Hoe Avansa’s en de IGS’en (= Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden) elkaar als sociaal-culturele organisaties en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vinden en versterken, of net andere accenten leggen.

Een interviewreeks.