header handjes

De Vlaamse Regering trekt het budget voor sociaal-culturele projecten op tot 1 miljoen euro

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De Vlaamse regering trekt 569.000 euro extra uit voor projecten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het budget stijgt daarmee naar 1 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon vorige week donderdag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Open VLD-parlementslid Stephanie D'Hose.

Het voorziene groeipad

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Voor de eerste oproep was er 5 jaar geleden 824.000 euro voorzien. In 2019 halveerde men echter het budget voor deze projectlijn. Hoewel het de bedoeling was dat het budget voor deze projectoproep een groeipad zou volgen, was daar in 2019 al meteen geen sprake meer van. De Federatie kaartte dit de afgelopen jaren meermaals aan. Zo riepen we in 2019 de toekomstige minister van Cultuur op om extra budget vrij te maken zodat organisaties ook in 2020 het verschil zouden kunnen maken. Ook in de daaropvolgende jaren maanden we de minister stelselmatig aan om het initieel voorziene groeipad te realiseren.
De beperkte budgettaire ruimte had ook een invloed op het aantal aanvragen. Waar in 2018 nog 61 organisaties een projectdossier indienden, daalde dit naar amper 16 in 2022. De afgelopen jaren vielen zelfs meerdere organisaties, ondanks een positieve beoordeling, toch uit de boot.

Minister Jambon investeert 569.000 euro extra in de projectregeling

200604 wascabi de federatie jan jambon 5
Orry Van De Wauwer, Vlaams Parlementslid voor CD&V, brak in het verleden al een lans voor meer projectmiddelen sociaal-cultureel werk. Afgelopen donderdag pleitte ook Open VLD-parlementslid Stephanie D’Hose in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement voor meer duidelijkheid omtrent de middelen voor deze projectlijn. “Er is altijd wel sprake van geweest om bijkomend te investeren in deze projectenregeling, maar daar is spijtig genoeg nog geen werk van gemaakt. Kunt u duidelijkheid verschaffen over dat groeipad en wanneer de sector kan rekenen op eventueel extra budget?” De minister kondigde daarop aan dat hij goed nieuws had voor de sector. In de begroting voor 2023 die het Vlaams Parlement goedkeurde, werd 431.000 euro voorzien voor de projectlijn in het kader van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. De minister besliste vervolgens om bijkomend 569.000 euro toe te voegen. Deze middelen komen vrij vanuit de DAC-middelen.
Dit brengt het totale budget voor deze projectlijn op het mooie bedrag van 1 miljoen euro gaf minister Jambon aan. De Federatie is alvast blij met deze verhoging van de middelen. Zo kunnen nog meer organisaties in de toekomst het verschil blijven maken.
Ik hoop met deze bijkomende financiële injectie heel wat waardevolle projecten te kunnen ondersteunen.
Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA)

Leesbevordering is de focus voor de volgende indienronde

Deze projectlijn voorziet de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om prioritaire maatschappelijke uitdagingen te bepalen. Begin februari legde de regering deze uitdaging vast voor de projecten die vanaf 1 januari 2024 van start gaan. Projecten kunnen inzetten op "lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen". Deze prioriteit kadert in Het Leesoffensief, een actieplan om leesbevordering te stimuleren in verschillende beleidsdomeinen. Los van deze geformuleerde prioriteit kunnen organisaties nog altijd een dossier indienen voor projecten die focussen op de laboratoriumrol (maatschappelijke innovatie) of op een combinatie van leesvaardigheid en de laboratoriumrol. Een projectdossier indienen kan tot uiterlijk 15 juli en de projecten starten begin 2024. Meer informatie hierover vind je op de website van het departement CJM.
Stephanie dhose

Stephanie D'Hose