header handjes

Subsidies landelijke amateurkunstenorganisaties stijgen met 13%

Dossier: Decreet Amateurkunsten

Op vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering over de subsidie-enveloppes voor de negen landelijke amateurkunstenorganisaties voor de volgende vijf jaar. Voor 2022-2026 kent de regering in totaal 9,28 miljoen euro op jaarbasis toe, een stijging van 1.065.000 euro of 13% ten opzichte van de voorbije beleidsperiode. Hiermee honoreert cultuurminister Jan Jambon de positieve evaluaties van de organisaties en de culturele en maatschappelijke impact van amateurkunsten.

Erkenning van kwaliteit en professionalisering

Minister Jambon maakte de beslissing over de subsidie-enveloppes aan de hand van de evaluatienota's van de organisaties en de financiële behoefteplannen voor de komende vijf jaar. Uit die evaluatienota's bleek dat de organisaties sterkte, professionele spelers zijn, die uitblinken in ondersteuning en talentontwikkeling op maat van de beoefenaar. De stijging van de subsidie-enveloppes - bij alle organisaties - is een blijk van erkenning voor de belangrijke rol die de landelijke amateurkunstenorganisaties opnemen in de ondersteuning van het amateurkunstenveld.
Jambon perslancerin DDMW c Sophie Nuytten

(c) Sophie Nuytten

“Vlaanderen heeft op vlak van amateurkunsten heel wat talent in huis. Met deze extra middelen wil ik een stimulans geven aan 9 amateurkunstenorganisaties zodat hun werking verder kan evolueren. Dat zal er dan weer voor zorgen dat de sector zich blijft vernieuwen, verjongen en verbreden.” - Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon

Boost voor een groeiende sector

Terwijl uit het bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten recent nog bleek dat het aantal amateurkunstenaars in Vlaanderen op tien jaar met 7% is gestegen, becijferden we dat Vlaanderen op diezelfde tien jaar zo'n 23% had bespaard op de amateurkunstensector. Met deze investering van 1.065.000 euro krijgen de amateurkunstenorganisaties de kans om een boost te geven aan de meer dan 2 miljoen beoefenaars in Vlaanderen.

Overzicht werkingssubsidies 2022-2026

Overzicht subsidies AK 2022 2026