header handjes

De bucket list: voor 5 jaar stevig beleid rond amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

20.000 lokale groepen, meer dan 200.000 vrijwilligers, oneindig veel maatschappelijk ondernemerschap om een positief verschil te maken in Vlaanderen en Brussel. Dat zijn de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk. Een krachtig netwerk in Vlaanderen, maar ook uniek in de wereld. We verdienen het om hoog op het prioriteitenlijstje te staan van elke minister.

Wij vertalen de dingen in een handige bucket list, afvinkbaar voor 5 jaar geëngageerd beleid. Je kan telkens een link terugvinden naar schrijfsels met meer informatie en tips.

1) Ik maak ambities waar en investeer in een groeiende sector.

2) Ik ga voor snelle finetuning om de beoordelingsprocedure feilloos te laten verlopen

  • Met aandacht voor de diversiteit van de sector en bottom-up initiatief
  • Honoreer positief gevisiteerde werkingen en schrap het elementaire karakter van beoordelingselementen.
Lees ook onze open brief

3) Ik kies onomwonden voor amateurkunsten, als een sector waarvan meer dan 2 miljoen Vlamingen de vruchten plukken.

Hier kan je enkele nuttige tips en tricks terugvinden 

4) Ik leer de sector kennen in zijn transversaliteit en diversiteit.

  • Honoreer het sectorgrenzen-overschrijdende karakter van sociaal-cultureel werk en durf verder te kijken dan cultuur.
  • Leer de sector “echt’ kennen in zijn diversiteit en ga in dialoog.
  • Doe de sociaal-culturele toets in sector-overschrijdende regelgeving, dring de planlast en verplichtingen terug voor door vrijwilligers gedreven sectoren.
Inspiratie nodig? Dat kan dankzij deze link

5) Wees een pleitbezorger van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Lokaal, bovenlokaal, Vlaams, Federaal, maar ook internationaal. 

  • Ga voor advies en betrokkenheid. 
We schreven het één en ander over het vinden, zoeken en betrekken van sparringpartners
Photo 1547561090 E2C1104D363F