header handjes

Klaar voor 2024? Ook een lokaal verkiezingsjaar.

Dossier: Verkiezingen 2024

Volgend jaar in oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingskoorts stijgt stilaan. Dit najaar is het moment om politici prioriteiten in te fluisteren, vurige wensen over te maken en zo expliciet te wegen op de besluitvorming. Wij helpen burgers, verenigingen, ambtenaren én toekomstige beleidsmakers graag op weg naar een bevlogen lokaal cultuurbeleid.

Ieders Stemt Telt. Over het belang van stemmen en je laten horen.

15 september is de Dag van de democratie. Een symbolische dag om Ieders Stem Telt 2024 voor te stellen. Ieders Stem Telt is hét verkiezingsproject van meer dan 20 sociaal- (culturele) middenveldorganisaties.
Ieders stem telt
2024 is het eerste jaar dat de lokale opkomstplicht wordt afgeschaft. Dat brengt veel uitdagingen mee. Zeker voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Ieders Stem Telt reikt professionals en vrijwilligers tools aan om in de praktijk aan de slag te gaan rond lokale verkiezingen. En speelt daarbij in op vragen als ‘waarom gaan stemmen?’, ‘hoe doelgroepen betrekken?’ enz. Meer info volgt heel binnenkort.

Werk maken van ‘een memorandum’. Wat wel doen. Of Niet doen?

Ideeën uit het hart van de samenleving kunnen boeiende suggesties opleveren voor de beleidsplanning in 2025. Of nu al! Bij de opmaak van de lokale partijprogramma’s. De Wakkere Burger geeft een aantal tips aan adviesraden en aan iedereen die geïnteresseerd/betrokken is bij cultuur of andere beleidsmateries. Hoe begin je aan een memorandum (alias prioriteitenlijst of ambitienota)? Hoe val je op met je verzamelde input? Wat zijn do’s and dont’s als je wil wegen op het beleid? Ontdek het hier.
Wascabi 2023 Low Res 02

Inspiratie voor een lokaal vrijetijdsbeleid

Elke gemeente heeft z’n specifieke uitdagingen. Maar er zijn ook trends waarneembaar die zowat overal aan de orde zijn. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) schreef samen met ons en 9 andere partners de ‘Inspiratienota voor een lokaal vrijetijdsbeleid’. Dat diept 9 thema’s uit zoals samenleven & samenwerken, infrastructuur en aanbod. Onze voornaamste vraag (vanuit sociaal-cultureel werk en amateurkunsten)? Blijf investeren in het lokaal verenigingsleven, het artistiek weefsel en de vrijwilliger. Het zijn sterkhouders in jouw gemeente. Niet alleen op vlak van vrijetijdsbesteding en ontmoeting, maar ook als aanjagers van de democratie en oplossingsgerichte zoekers van complexe maatschappelijke vraagstukken. Bekijk hier onze noden en oplossingen. Inspiratie voor zowel politici als burgers die een memorandum schrijven.

Kies voor 100% maatschappelijk rendement

In aanloop naar de verkiezingen ging De Federatie, tijdens haar jaarlijks Wascabi-event (31/08) in gesprek met lokale, Vlaamse en federale politici over problematieken waar onze sectoren wakker van liggen. In 8 gesprekstafels verduidelijkten we onze aanbevelingen vanuit de praktijk en luisterden naar de standpunten van de politici rond de tafel. Eén van die tafels zoomde in op de verhouding lokale besturen – Vlaamse context. Met als hamvraag welke rol Vlaanderen op cultureel vlak nog kan opnemen nu gemeenten meer autonomie hebben? Enkele topics die er aan bod kwamen, vind je hier.
We moeten de binding met het middenveld weer versterken en elkaars bondgenoot zijn. Ik hoop op goede memoranda waaruit wij kunnen putten.
Anniek Nagels, CD&V schepen cultuur in Genk tijdens Wascabi

Open het Oriëntatiekader lokale verkiezingen voor meer inhoud en achtergrond.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke