header handjes

COVID-19: wat jouw organisatie moet weten

COVID-19 schudde en schudt alles door elkaar, niet in het minst het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector. Hier vind je alles wat organisaties moeten weten: wat zijn de geldende regels? Welke steunmaatregelen zijn er? Wat betekent COVID-19 voor onze decretale verplichtingen? Waar kunnen we terecht voor specifieke informatie?